Сучасне планування та забудова старої частини міста Любек (Світова спадщина ЮНЕСКО від 1982 р.) характеризується традицією, визначеною п’ятьма факторами:
– місцева політика санації та підтримка з боку громадян;
– планування міста та реалізація даних проектів;
– залучення висококваліфікованих архітекторів, професійних інженерів до відповідних будівельних робіт у межах старої частини міста;
– часткове залучення будівельних підприємств до відповідних робіт у межах старої частини міста;
– вища школа, що популяризує проблеми процесу санації

У старій частині міста Чернівців (раніше Czernowitz) – територія колишньої Габсбурзької монархії – ситуація є досить подібною.
З 2011 року місто як буферна зона разом із колишньою Резиденцією Буковинських Митрополитів та Далмації, занесене до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Потреба санації виникає зважаючи на раннє заснування самого міста та його колишні культурні та політично-економічні зв’язки. Необхідним є зокрема усвідомлення того, що для збереження та подальшого розвитку міста важливі різні архітектурні, проектно-планувальні та інженерно-технічні підходи.