headerfoto_czernowitz

Місцева організація Національної спілки архітекторів України (HCAY) в Чернівецькій області

Місцева організація Національної спілки архітекторів України (HCAY) в Чернівецькій області є суб’єктом творчої діяльності, що об’єднує на добровільних засадах професійних архітекторів, науковців, інших фахівців, зайнятих в галузі архітектори та містобудування, архітектурної теорії та критики, фахової архітектурної освіти. HCAY має фіксоване членство і діє на підставі чинного Статуту.

Місцева організація покликана сприяти розвитку та популяризації архітектури, покращенню архітектурного середовища Чернівецької області, підняттю престижу архітектурної професії, об’єднанню зусиль членів по вирішенню фахових, творчих, нормативно-правових  та соціально-економічних питань.

Організація діє на принципах добровільного об’єднання її членів, самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес та визнання авторських прав.

Основна мета діяльності Місцевої організації: розвиток  архітектури  України; створення умов для творчої праці; підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів спілки; створення умов для міжнародної співпраці архітекторів; виховання творчої молоді шляхом сприяння вдосконаленню середньої та вищої архітектурної освіти; сприяння збереженню історичного та природного середовища регіону, міст і поселень Чернівецької області.